неразположение

неразположение
неразположѐни|е <-я>
същ ср indisposiziòne f, malèssere m

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • неразположение — същ. отпадналост, унилост, болнавост, заболяване, болезненост, болест, страдание същ. скука, досада същ. недружелюбност, неотзивчивост, студенина, неприветливост …   Български синонимен речник

  • болезненост — същ. болка, болежка, страдание, мъка, неразположение, слабост …   Български синонимен речник

  • болест — същ. страдание, болка, заболяване, слабост, неразположение, болезненост същ. зараза, епидемия същ. недъг, недостатък същ. страст, порок, зло …   Български синонимен речник

  • немилост — същ. неразположение, лошо отношение, недружелюбност …   Български синонимен речник

  • неотзивчивост — същ. нерадушност, неразположение, студенина, неприветливост, негостоприемство, недружелюбност, нелюбезност, неприязненост същ. безчувственост, безразличие, апатия …   Български синонимен речник

  • неприятност — същ. неудоволствие, тягост, досада, скука, неразположение същ. главоболие същ. горчивина, мъка, огорчение, обида, горчив хап същ. безобразие, неудобство, беля същ. безпокойство, вълнение, грижа, тревога, труд, затруднение, опасение, обърканост… …   Български синонимен речник

  • унилост — същ. униние, отпадналост, подтиснатост, подтиснат дух, депресия, безжизненост, омърлушеност, заспалост, слабост, безсилие, немощ, изнемощялост, омаломощение, неразположение същ. отчаяние, обезверение, обезнадежденост, разочарование, обезсърчение …   Български синонимен речник

  • униние — същ. унилост, отпадналост, подтиснатост, подтиснат дух, депресия, безжизненост, омърлушеност, заспалост, слабост, безсилие, немощ, изнемощялост, омаломощение, неразположение същ. отчаяние, обезверение, обезнадежденост, разочарование, обезсърчение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”